Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Nhật Bản Shop

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các dữ liệu được thu thập trên Sàn giao dịch TMĐT Nhật Bản Shop bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Nhật Bản Shop cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Nhật Bản Shop liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Nhật Bản Shop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nhật Bản Shop thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ “chính sách bảo mật” này. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của Quý khách trong nội bộ hoặc có thể công bố cho bên thứ 3 như các đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất, tối ưu nhất cho Quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân  sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhật Bản Shop trong mọi trường hợp. Dữ liệu tài khoản Khách hàng sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ: 🏠 N06C-LK61- KDV -Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

☎️ Hotline: 0983138076

Email:  https://www.nhatbanshop.vn/

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Nhật Bản Shop cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin tài khoản và giao dịch của Khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin. Quá trình thu thập và sử dụng thông tin của Thành viên được thực hiện chỉ khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Tuyệt đối không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba nào về khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng

- Trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba đã có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba

- Nhật Bản Shop bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào bằng biện pháp sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL). Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Nhật Bản shop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Nhật Bản shop

- Ban quản lý Nhật Bản shop yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Nhật Bản shop không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nhật Bản Shop

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng

 
098 313 8076